De boerderij

Er valt heel veel te vertellen over de boerderij. Waar de boerderij is gebouwd en wat op ons erf staat. Op de pagina Rondom de boerderij leest u hier meer over.  De boerderij is meer dan een verzameling gebouwen. Het zijn ook de activiteiten op de boerderij van mest naar voer tot melk, kaas en vlees. Lees hier meer over op Kringloop op de boerderij. En wat is onze boerderij zonder de dieren? We hebben de dames van de productie die ons melk leveren, de dekbokken die zorgen voor het nageslacht en de bokken die we voor het vlees aanhouden. Meer hier over op pagina De geiten en de bokken.