Wintervoer binnengehaald!

We hebben drie droge en landbouwkundig zware jaren achter de rug. Vaak hadden we te weinig voer en lukte het pas op het laatste moment om nieuw voer op het erf te krijgen.

Daarom is dit jaar zo vreugdevol. Eind juli hadden we al voldoende voer, van goede kwaliteit, op het erf liggen om de geiten tot volgend voorjaar te kunnen voeren! Het gras groeit goed en we hebben bij collega’s een aanvulling daarop kunnen kopen. Een feestje om dit naar huis te halen, kijk maar!!!

Waarom hebben onze geiten horens?

Onze geiten hebben horens. Daar kiezen we bewust voor! We vinden dat horens bij de geit horen. We doen recht aan de eigenheid, de integriteit van onze dieren.

Geiten doen veel met hun horens. Het zijn communicatiemiddelen voor hen, belangrijk om de onderlinge rangorde en de hiërarchie in de kudde te verzorgen.

We houden hier met de verzorging van de dieren rekening mee. Ze hebben voldoende ruimte in de stal. De hoogste dieren in de rangorde worden het eerste gevoerd, krijgen de eerste aandacht.

Kort geleden was de Keuringsdienst van waarde bij ons voor opnames voor een uitzending over dit thema. 22 Januari werd deze uitgezonden: “Geit” van de Keuringsdienst van Waarde.

Help ons aan een opraapwagen

We hebben een mooie samenwerking opgezet met het Noorderbos, de Blauwe bessentelers uit het nabijgelegen Tiendeveen. Om deze verder uit te bouwen hebben we uw steun nodig!

HELP MEE MET EEN GIFT OP REKENING NL45ABNA0441489818 t.n.v. Noorderbos, onder vermelding van ‘donatie opraapwagen’.

Op dit 11 hectare grote bedrijf zijn de grasstroken tussen de bessenstruiken ingezaaid met divers, kruidenrijk gras. Dat wordt meerder keren per jaar gemaaid.

Het Noorderbos maait steeds een klein deel, dat wij vers aan onze geiten voeren.

De geiten eten het graag en maken er melk van. Het gras wordt zo prachtig benut, de geiten worden er blij van en de bloemen en insecten varen er wel bij!

Het kleinschalige beheer is dus goed voor de insecten en de kringloop, maar vereist nu erg veel handwerk van Hansketien en ons: gras opharken van smalle strookjes. Dit kan economisch niet uit.

Help ons daarom met de aanschaf van een kleine opraapwagen!

Samen met een innovatief bedrijf kan met uw bijdrage een opraapwagen gebouwd worden, die ook als demonstratiemodel voor andere fruittelers kan dienen. Want de bloemrijke grasbanen moeten wat ons betreft in iedere boomgaard een kans krijgen!

De Provincie Drenthe heeft een bijdrage toegezegd, waardoor in één klap 40% van de benodigde 12.500 euro is gehaald. Nu de rest nog!

HELP MEE MET EEN GIFT OP REKENING NL45ABNA0441489818 t.n.v. Noorderbos, onder vermelding van ‘donatie opraapwagen’.