Gieten al weer drachtig

dec.’14 De geiten zijn van de herfst gedekt. Niet allemaal. EenĀ gedeelte van de koppel melken we door en deze gaan komende herfst “onder de bok”. Zo kunnen we tijdens de winter en het voorjaar melken en dus kaas produceren. De eerste lammeren worden eind januari verwacht. Dan breekt voor ons een drukke tijd aan van zorgen en verzorgen. Gelukkig zijn er dan altijd een paar extra handen beschikbaar van mensen die ons helpen.