Kringloop op de boederij

Geitenboerderij Hansketien is een geitenboerderij op basis van de principes van biologisch-dynamische landbouw.

Een uitgangspunt hierbij is het natuurlijk evenwicht niet te verstoren door binnen het bedrijf een eigen ecologische kringloop na te streven. Dit betekent dat gestreefd wordt naar verbouw van eigen voedergewassen die worden bemest door de eigen geitenmest. Voor de verbouw van de gewassen is bijna 30 ha. grond beschikbaar.

De dieren krijgen, zolang het seizoen het toelaat, elke dag een vers stuk weide. Daarnaast voeren we ze onze eigen verbouwde zonnebloemen, mais, granen en graskuil. In de graskuil zit veel klaver en veel verschillende kruiden.

Voor het verkrijgen van melk moeten eerst lammeren worden geboren. De lammeren krijgen de eerste dagen de moederbiest en daarna een aantal weken geitenmelk van ons bedrijf. Vervolgens krijgen de dieren biologische koemelk.

Alle jonge dieren krijgen nadat ze van de melk af zijn graanvlokken, hooi en gras. Ze hebben een grote speelweide of ze nu bok of geit zijn!